Modyfikacja związana z wyświetlaniem komunikatu po zapisaniu zadań w checkliście